Page 51

Brochure Fase 4 Stadskeerkring_Outline_150518.indd

• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd. • wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht! Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop-/aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen en appartementen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat. Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept koop-/aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming. Als u een appartement met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: • gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. • de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het appartement tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. ruimte afwerking vloer wand plafond entree/gang verkeersruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit toilet toiletruimte tegels 30x30cm tegels 25 x 33 cm, tot 1,5 m hoog, daarboven spuitwerk wit spuitwerk wit badkamer badruimte tegels 30x30cm tegels 25 x 33 cm, van vloer tot plafond spuitwerk wit bergkast bergruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit woonkamer verblijfsruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit keuken verblijfsruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit slaapkamer(s) verblijfsruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit ruimte afwerking vloer wand plafond entree schoonloopmat spuitwerk wit houtwolcementplaat wit centrale hal en voorruimte lift tapijt spuitwerk wit houtwolcementplaat wit trappenhuis tapijt onafgewerkt houtwolcementplaat wit trappen prefab beton n.v.t. n.v.t. bergingscluster cementdekvloer onafgewerkt houtwolcementplaat wit


Brochure Fase 4 Stadskeerkring_Outline_150518.indd
To see the actual publication please follow the link above